Aktuálna uzávierka všeobecného grantového programu

  • Pondelok, 17 Október 2016 11:44

Uzávierka príjmania žiadostí do všeobecného grantového kola je 11.11.2016

Pred podaním projektu je potrebné projekt konzultovať.  Prosím, pozrite si okruhy tém, ktoré chceme v tomto kole podporiť.

Žiadosť je potrebné podať cez on line formulár   (https://knzm.egrant.sk/).  Podmienky grantového kola nájdete TU.

 

 

 

Aktuálna uzávierka programu Patrik

  • Utorok, 20 September 2016 06:12
PROGRAM PATRIK
poskytuje jednorázovú finančnú pomoc v maximálnej výške 40 € na lieky a zdravotnícke pomôcky dlhodobo chorým ľuďom, obyvateľom okresov Zvolen a Banská Bystrica.
 
Postup žiadosti o pomoc:
1. Vyplňte formulár, ktorý je uverejnený na www.knzm.sk
2. Do 31.10.2016 doručte podpísaný formulár s prílohami na adresu:
Komunitná nadácia Zdravé mesto
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 

Verejná zbierka Patrik

  • Štvrtok, 07 Júl 2016 10:05

Výnos verejnej zbierky Patrikzapísanej do registra zbierok Okresným úradom Zvolen pod číslom 606-2015-012877 v dňoch od 18.11.2015 do 22.2.2016 činil 47,76 € a bol použitý na udelenie finančných príspevkov v programe Patrik pre ľudí z okresu Zvolen, ktorí dlhodobo potrebujú lieky alebo zdravotnícke pomôcky na základe uznesenie správnej rady zo dňa 21.6.2016. 

Ľudia Banskej Bystrice

  • Pondelok, 29 Jún 2015 00:00


 

Ľudia, ktorí žijú a pôsobia na území mesta Banská Bystrica rôzni. Každý jeden človek je súčasťou našej spoločnosti/ komunity, podieľa sa na tom, ako to tu vyzerá, ako sa nám žije, tvorí, pracuje, zabáva a každý jeden pre ňu význam.  Spája nás to, že tu žijeme a chceme, aby sa nám žilo dobre.  O tom, KTO SME,  hovorí naša nová web stránka  http://www.ludiabanskejbystrice.sk/ .

Tento projekt bol podporený z prostriedkov C.S.Mott Foundation v rámci V4 Community Foundation Maturity Program, ktorý realizuje Akadémia Rozvoja Filantropie v Poľsku.