Program Patrik

  • Utorok, 20 December 2016 12:43

Pomoc vďaka Programu Patrik

Dlhodobo chorí ľudiaťažkej finančnej situácii mohli v tomto rokudruhý krát žiadaťjednorazovú finančnú pomocProgramu Patrik do maximálnej výšky 40 €. Túto možnosť využilo spolu 9 ľudíprostredníctvom Komunitnej nadácie Zdravé mesto dostali podporu vo výške 270 €.  Táto pomoc je určená na nákup liekov a zdravotných pomôcok.

Program vznikol na základe myšlienkyiniciatívy Zvolenčana Patrika, ktorý hoci sám žijeinvalidného dôchodku, finančne prispieva na lieky ľuďom, ktorí ešte ťažšej situácii.  Patrik prišielmyšlienkou vytvoriť špeciálny grantový program, ktorý bude  poskytovať finančnú podporu ľuďom, ktorí dlhodobo potrebujú lieky alebo zdravotnícke pomôckysám aktívne prispieva.

Program bude pokračovať ajnasledujúcom roku.

Live Funding 2016

  • Pondelok, 28 November 2016 08:18

Ľudia Banskej Bystrice

  • Pondelok, 29 Jún 2015 00:00


 

Ľudia, ktorí žijú a pôsobia na území mesta Banská Bystrica rôzni. Každý jeden človek je súčasťou našej spoločnosti/ komunity, podieľa sa na tom, ako to tu vyzerá, ako sa nám žije, tvorí, pracuje, zabáva a každý jeden pre ňu význam.  Spája nás to, že tu žijeme a chceme, aby sa nám žilo dobre.  O tom, KTO SME,  hovorí naša nová web stránka  http://www.ludiabanskejbystrice.sk/ .

Tento projekt bol podporený z prostriedkov C.S.Mott Foundation v rámci V4 Community Foundation Maturity Program, ktorý realizuje Akadémia Rozvoja Filantropie v Poľsku.