Prijmite pomocnú ruku z Programu Patrik

Dlhodobo chorí ľudia v ťažkej finančnej situácii, ktorí majú trvalý pobyt v okresoch Zvolen a Banská Bystrica môžu do 30.06.2017 požiadať o príspevok na lieky alebo zdravotnícke pomôcky z Programu Patrik do výšky 40€.   Vyplnený formulár zašlite na adresu nadácie. 
 
Podmienky žiadosti:
1) Program je určený na poskytnutie finančnej  podpory na lieky a zdravotnícke pomôcky dlhodobo chorým ľuďom, obyvateľom okresov Banská Bystrica a Zvolen,  ktorí sú v ťažkej finančnej situácii.
2) Podporu môže získať žiadateľ, ktorý:
    a.má trvalý pobyt v okresoch Zvolen a Banská Bystrica, 
    b.je v ťažkej finančnej situácii,
   c.preukáže potrebu liekov alebo zdravotníckych pomôcok dokladom od       lekára (recept, poukážka, a pod,)
3) Maximálna výška finančnej podpory  na jednu žiadosť je 40 €.
4) Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť prostredníctvom vyplneného formulára. Formulár je potrebné  doručiť poštou alebo osobne.
5) Uzávierka prijímania žiadostí je 30.06.2017.
6) O udelení finančnej podpory rozhoduje správna rada nadácie na základe odporučenia poradného výboru. 
Na poskytnutie finančnej podpory nie je právny nárok. 
Informácie o počte poskytnutých darov a celkovej použitej sume nájdete na web stránke Komunitnej nadácie Zdravé mesto v priebehu mesiaca júl 2017.
 
Kontakt:  
Komunitná nadácia Zdravé mesto, Komenského 21, Banská Bystrica
www.knzm.sk,   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel.: 048/ 4156059, 0908 086 216