Podporené projekty

Projekty podporené v otvorenom grantovom kole v decembri 2014:

O.z. Zelená Fončorda, Komunitný deň pre všetky generácie, 350 €

Združenie Slatinka, Podchod nikam, 500 €

Centrum dobrovoľníctva, Dobrovoľníctvo v komunite Banskej Bystrice a Zvolena, 200 €

Neformálna skupina, Adina Lionte, 8 hodín nadčasu pre dobrú vec, 300 €

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, 500 €

O.z. Nožička, Terapia koníkom, 350 €

Sokoliarska skupina BIATEC, Divočina v srdci mesta, 500 €

EnviroFuture, Envirovzdelávanie, 400 €

Mačky Zvolen, Zdravé ulice, 300 €

Neformálna skupina, Natália Ceglédyová, Športiáda seniorov 2015, 350 €

O.z. Sanare na podporu duševného zdravia, Arteterapia, 250 €

Otvorená škôlka, Poďme spolu na výlet, 300 €

Neformálna skupina, Dávid Lupták, Parkour Meeting Banská Bystrica 2015, 550 €

O.z. za! amfiteáter, Dva podnety pre banskobystrický amfiteáter, 590 €

Spolu bolo podporených 14 projektov v celkovej sume 5 440 €.

Prijmite pomocnú ruku z Programu Patrik

Dlhodobo chorí ľudia v ťažkej finančnej situácii, ktorí majú trvalý pobyt v okresoch Zvolen a Banská Bystrica môžu do 30.06.2017 požiadať o príspevok na lieky alebo zdravotnícke pomôcky z Programu Patrik do výšky 40€.   Vyplnený formulár zašlite na adresu nadácie. 
 

Aktuálna uzávierka Otvoreného grantového programu

Žiadosť o podporu projektu sa podáva prostredníctvom knzm.egrant.sk

Prostredníctvom grantového programu  Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva k  budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí , podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Sliač a ich okolitých obciach. 

O poskytnutie grantu môžu žiadať

• registrované organizácie - občianske združenienadácianezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

• neformálna skupina občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Ďalšie informácie: Aktuálna uzávierka Otvoreného grantového programu

Udeľovali sme štipendiá z Fondu Opora

O podporu sa uchádzalo 44 žiadostí a podporených bolo 27 žiadostí v celkovej sume 920 €. Maximálna suma na jedno štipendium bola 40 € a je určená na pokrytie nákladov súvisiacich s riadnou návštevou školy, záujmového krúžku alebo umeleckej školy.  Financie, ktoré boli rozdeľované v rámci tohto programu získala nadácia z darov od fyzických osôb,  ktoré sa zúčastnili nadačných charitatívnych akcií, ako bola benefičná večera alebo ochutnávka syra a vína a tiež z nového programu, ktorý nadácia realizuje spolu s miestnymi reštauráciami  - „Dobré pohostenie s dobrým skutkom“.   Spolupracujúce reštaurácie určili jeden svoj výrobok, z ktorého 10 % darujú do Fondu Opora. Takže ak si dáte Čokotortu pána Krebsa, čokoládové fondante alebo dobrú kávu v niektorej z našich partnerských reštaurácií -  Reštaurácia Červený Rak, Pizzeria Restaurant Olivo, Angels restaurant a bar a Coffee, Beer a Wine Bar "U Kemov",  prispievate na sociálne štipendiá  miestnym deťom.

Fond Opora rozdeľoval prvé štipendiá

10 detí zo základných a stredných škôl získalo štipendium na pokrytie nákladov spojených s riadnou návštevou školy alebo záujmovej činnosti, napr. na zaplatenie, stravy, pomôcky do školy alebo na krúžok.  Štipendiá v celkovej sume 400 € boli udelené  z Fondu Opora, do ktorého prispeli darcovia, účastníci prvej nadačnej čokoládovej párty. Ďakujeme.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL