Poslanie

Poslaním Komunitnej nadácie Zdravé mesto je:
  • posilňovanie sociálneho kapitálu
  • zvyšovanie kvality života v regióne Banská Bystrica, Sliač, Zvolen
  • oživenie a rozvoj miestneho darcovstva a filantropie.

Svoje poslanie napĺňa KNZM prostredníctvom:
  • grantového programu pre občianske iniciatívy a neziskové organizácie z regiónu Banská Bystrica, Sliač, Zvolen
  • podpory dobrovoľníctva a spolupráce v komunite
  • vytvárania podmienok a mechanizmov pre miestnych darcov tak, aby dar bol použitý podľa záujmu darcu a zároveň bol efektívne využitý na riešenie potrieb, či príležitostí v komunite.